Tjänster

Funderar ert företag på om det är dags att ställa om? Eller har ni påbörjat hållbarhetsarbetet och vill vara säkra på att ni är på rätt väg?

Östbergs Consulting kan erbjuda stöd i omställningsprocessen till ett hållbart företagande. Allt ifrån att inspirera och motivera till att vägleda er i hållbarhetsfrågor; ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Läs mer om våra tjänster: