Föreläsningar

I mina föreläsningar och workshops anpassar jag innehållet efter sammanhanget och deltagarna. Det är behovet som styr.

Jag föreläser för styrelser, ledningsgrupper och på interna strategi- och ledarskapsevent. Men även på konferenser och seminarier riktade till en bredare publik. Ofta i kombination med en workshop. Det kan vara allt från en inspirationsföreläsning till en fullvärdig utbildning med workshop i hur man ställer om företag.

Välkommen att kontakta mig för förslag.

Några exempel:

  • Konferens eller seminarium i ett bredare forum. Exempelvis en hållbarhetsdag i en branschorganisations regi.
  • En styrelse vill förstå vad hållbart företagande innebär ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Och vilka värden det skapar för dem som företag. De vill också veta vad det innebär strategiskt och vilken roll de ska ta i hållbarhetsarbetet.
  • En ledningsgrupp har i uppdrag att gå från ord till handling och vill veta att de är på rätt väg. De vill också ha vägledning, verktyg och goda exempel på hur omställningen kan ske i praktiken.
  • Strategi och ledarskapsevent. Ett företag har beslutat sig för att ställa om och nu vill de få med hela organisationen. Hur gör man?