Rådgivning

För att lyckas med en så stor satsning som att ställa om företaget i en hållbar riktning, behövs det ofta  kunskap och erfarenhet utifrån. I många fall behövs det också stöd genom hela processen från en erfaren rådgivare.

Oavsett vilket stadium ni befinner er i kan vi erbjuda kvalificerat stöd och mångårig erfarenhet. Välkommen att kontakta mig för förslag.

Exempel på situationer då rådgivning kan katalysera ert hållbarhetsarbete:

  • Ert företag har bestämt sig för att ställa om till ett hållbart företagande och vill veta hur man går tillväga.
  • Ert företag har kommit en bit på väg i omställningsprocessen, men ni har inte fått riktigt fart i arbetet och organisationen måste involveras mer.
  • Ni har kommit långt i omställningsprocessen men ser inte riktigt att ni skapar de förväntade värden som ni borde sett.